MADDE 1 – KONU

Bu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : GEDİK SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM VE TİCERET A.Ş.
Adres  :  Orhantepe Mah. Çamlı Sok No:91/1 Kartal/İstanbul
Telefon:  (216) 352 96 80
Faks : (216) 457 0554
E-mail : info@thevegist.com

MADDE 3 – TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslimat Bedeli (SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacak)

Teslim Şekli: Adrese Teslim

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 4

SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine gönderim bedellerini ödemekle yükümlüdür.  SİPARİŞ VEREN ALICININ teslimat adresine göre kargo bedelleri değişkenlik gösterebilir.Kargoyu getiren kargo şirketinin taşıma fiyat listesi uygulanır.

MADDE 5

SİPARİŞ VEREN kişiye ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

MADDE6
Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 7

İşbu sözleşmeye konu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir. ,

MADDE 8

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 9

SİPARİŞ VEREN/ALICI sipariş ettiği ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi yada geç tedarik edilmesi söz konusu olabilir.

MADDE 10

Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak satın alım tarihinden itibaren sözleşmenin ifa tarihine kadar SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.

MADDE 11 – CAYMA HAKKI

11.1- SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

11.2- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 30.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken  fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

11.3- Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

11.4- SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

11.5- SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirimiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.”

11.6- SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, , yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

11.7- SİPARİŞVEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞVEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

11.8- Her türlü iadeler mutlak suretle orjinal kutu ve ürünün ambalajı(koruma bantı) bozulmaksızın yapılmalıdır.

MADDE 18 – TAHHÜT

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan maddeler siparişin verildiği tarihten itibaren 15 gün geçerlidir.